PBL空间

PBL Space 场地预约

对象:在校东西校区全体师生

PBL Space 设研修间3个,其中2个带投影和电子白板,可容纳8-10人左右。

使用方式:提前2天预约。

预约方式:1、填写预约表格,发送至邮箱: zhangxz@mail.xjtu.edu.cn 下载预约表格

          2、电话预约:82655062

研修间-东南(带投影仪、电子白板)

 

研修间-东北(带投影仪、电子白板)

 

研修间-西南(没有投影设备)

 

 

[关闭窗口]